MENU:   Szkoła Podstawowa  |  GimnazjumGimnazjum w Budziszowie Wielkim

A R C H I W U M


 

 

 


GALERIA ZDJĘĆ

z Jasełek, które odbyły się dnia
21.12.2007 r. w Gimnazjum
w Budziszowie Wielkim.

[ zobacz ]

dodano: 02.01.2008Jak już wcześniej informowaliśmy, drużyna chłopców z Gimnazjum w Budziszowie Wielkim awansowała do Strefowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej rozgrywanego w ramach VIII Dolnośląskich Igrzysk LZS. Awans okazał się szczęśliwy dla powiatu jaworskiego. Chłopcy z Budziszowa Wielkiego odnieśli kolejny sukces. Zajmując I miejsce zakwalifikowali się do finału dolnośląskiego, który odbył się 1 grudnia br. w Żmigrodzie. Startowało 8 drużyn. Tym razem zabrakło szczęścia. Budziszów Wielki rozegrał 3 remisowe mecze zajmując 5 miejsce – a to też nie lada gratka.

[ galeria zdjęć ]
dodano: 14.12.2007Awans drużyny Gimnazjum w Budziszowie Wielkim.

15 listopada 2007 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim odbyły się eliminacje powiatowe w futsalu. W turnieju udział wzięły dwie drużyny gospodarzy i zespół z Wiadrowa. Wszystkie mecze zakończyły się wynikiem remisowym i o końcowym układzie tabeli decydowały rzuty karne. Skutecznymi egzekutorami okazali się zawodnicy z klasy I i II Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, którzy wywalczyli I miejsce, wyprzedzając drużynę z Wiadrowa. Obydwa zespoły w dniu 25 listopada 2007 r. wezmą udział w turnieju strefowym w Legnicy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

[ galeria zdjęć ]
dodano: 21.11.2007Młodzi piłkarze z Gimnazjum w Budziszowie Wielkim
znów na podium…

10 listopada b.r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze odbył się I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI” pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Pana Andrzeja Madeja. W zawodach wzięły udział 4 zespoły gimnazjalne, wśród nich drużyna z naszego gimnazjum oraz 5 zespołów ze szkół podstawowych. Bardzo dobrze się zaprezentowali nasi młodzi piłkarze zajmując zaszczytną II pozycję w klasyfikacji ogólnej. W skład zespołu wchodzili: M. Duda, M. Styczeń, M. Soja, D. Soja, P. Kolber, A. Maściuch, A. Drabik Organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom napoje i poczęstunek.

[ galeria zdjęć ]
dodano: 21.11.2007„Jesienny Turniej Piłki Siatkowej”
w hali sportowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielki.

9 listopada b.r. na hali sportowej Gimnazjum w Budziszowie Wielkim odbył się „Jesienny Turniej Piłki Siatkowej”. Na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum, do wzięcia udziału w imprezie, zgłosiło się 7 drużyn z terenu gminy Wądroże Wielkie i drużyna z Jawora. Mecze rozegrano systemem pucharowym, co umożliwiło rozegranie zespołom przynajmniej dwóch spotkań. W trakcie zaciętej walki wyłoniono zwycięzców: I miejsce wywalczył zespół z Wądroża Wielkiego, II pozycję zdobyła reprezentacja nauczycieli z Gimnazjum w Budziszowie Wielkim wspierana przez nauczycieli Gimnazjum w Ujeździe Górnym, III miejsce zajęła drużyna z Jawora i IV pozycję wywalczył zespół ze wsi Skała. W turnieju wystąpiły również zespół z Budziszowa Wielkiego, reprezentacja Gimnazjalistów, Absolwentów i LZS „Derby” Kosiska. Turniej trwał do późnych godzin wieczornych, odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze. To wydarzenie sportowe cieszyło się również dużym zainteresowaniem widzów - zawodników dopingowały rodziny, licznie zgromadzona młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy gminy. Zwycięskie zespoły otrzymały od organizatorów pamiątkowe puchary oraz zaproszenie na Halowy Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się 24 listopada b.r. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w turnieju.

[ galeria zdjęć ] | [ plakat ]
opracowanie: Organizatorzy
dodano: 21.11.2007„Jak oni strzelają!”

7 listopada 2007 r. na strzelnicy przy ulicy Tarczowej w Jaworze odbyły się Młodzieżowe Zawody Strzeleckie z Broni Kulowej z okazji Dnia Niepodległości. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, w skład której wchodzili: Bogumił Nowak, Paweł Lewicki, Mateusz Soja, Mateusz Duda i Damian Styczeń. Pod okiem p. Jana Gagata młodzi strzelcy uzyskali 359 pkt., co zagwarantowało I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Uczniowie znakomicie zaprezentowali się także w klasyfikacji indywidualnej, zajmując I i II pozycję (Bogumił Nowak i Paweł Lewicki).

[ galeria zdjęć ]
dodano: 21.11.2007


 
Gimnazjum w Budziszowie Wielkim ma nowego dyrektora.

   Relacja w Radio Plus Legnica - Jolanta Czaplicka

   W dniu 19 września br. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Budziszowie Wielkim. Na stanowisko to złożyło oferty 3 kandydatów, spośród których wybrano Panią Annę Lachmirowicz. W dniu 1 października br. po akceptacji organu nadzoru pedagogicznego – Wójt Gminy – Seweryn Sterc powierzył Pani Annie Lachmirowicz stanowisko Dyrektora na 5 lat szkolnych tj. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

   Pani Anna Lachmirowicz ma 30 lat i pochodzi z Jawora. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, gdzie uzyskała dyplom magistra filologii polskiej. W Gimnazjum w Budziszowie Wielkim pracowała od września 2002 r. na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Na przestrzeni 5 lat pracy w szkole ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Szkolny Doradca Zawodowy” na Uniwersytecie Wrocławskim, w Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania Projektami Unii Europejskiej”. Ukończyła też kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – „Organizowanie i Zarządzanie Oświatą”. Ponadto posiada ukończonych szereg kursów i warsztatów, z których czerpie inspiracje do codziennej pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. Pełniła funkcję szkolnego doradcy zawodowego realizując autorski program „Szok – usuwa bariery do kariery”, na realizację którego pozyskała środki z MGiP. w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

   Była koordynatorem projektu Szkoła Marzeń”, na realizację którego gimnazjum pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Jest także współautorem i koordynatorem ogólnokrajowego programu „Przyjazna Szkoła” oraz ogólnokrajowego konkursu grantowego „Rzeczpospolita Internetowa”. Pełni ponadto funkcję lidera programu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Edukacyjna” – projektu realizowanego w ramach programu INTERREG IIIA.

źródło: www.plus.legnica.pl
dodano: 09.10.2007Dodatkowa oferta zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży
w Gimnazjum w Budziszowie Wielkim

Dzięki inicjatywie dyrektora Gimnazjum, p. Mariusza Stępniaka oraz nauczycielki języka polskiego – p. Anny Lachmirowicz, szkole udało się pozyskać środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w ramach dwóch ogólnokrajowych projektów edukacyjnych.

Pierwszy z nich to projekt "Przyjazna Szkoła" organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Spośród 2300 wniosków ze szkół z całego kraju wybrano 315. Wśród laureatów konkursu znalazło się, jako jedyne w powiecie jaworskim, Gimnazjum w Budziszowie Wielkim. Szkoły wybrane zostały na podstawie wniosków opisujących ich dotychczasową działalność: aktywność oraz zaangażowanie. Ocenie poddane były aspekty dotyczące doświadczenia szkoły w realizacji projektów, kwalifikacji kadry zgłoszonej we wniosku, potencjału do tworzenia partnerstw lokalnych oraz obiektywna ocena gwarancji osiągnięcia zakładanych wskaźników projektu.
   "Przyjazna szkoła", jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym, realizowanym w 2007 roku ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.
   Ideą programu rozwojowego realizowanego w Gimnazjum jest zorganizowanie- w ramach pracy Szkolnego Ośrodka Kariery - warsztatów sztuki filmowej, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli nabywać nowe kompetencje zawodowe. Warsztaty obejmować będą dwa główne zakresy tematyczne: pierwszy to nauka posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi jako niezbędny element procesu edukacyjnego (nauka posługiwania się kamerą, aparatem cyfrowym, oprogramowaniem do obróbki zdjęć i filmów, wykorzystanie Internetu oraz e-learningu jako źródła wiedzy i przekazu informacji, itp.). Drugi etap to przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i skutecznego działania na nim poprzez poznanie własnych preferencji zawodowych, uświadomienie sobie własnych zdolności, mocnych i słabych stron, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Do realizacji działań, obok zasobów SzOK i bazy szkoły, nauczyciele i uczniowie będą mogli wykorzystywać platformę e-learningową, korzystać z bezpłatnych kursów e-learningowych oraz wirtualnych kół zainteresowań.

Drugi, z wymienianych wyżej programów edukacyjnych, to „Rzeczpospolita Internetowa”. W dniu 3 września 2007 r. Komitet Sterujący programu Rzeczpospolita internetowa – Fundacji Grupy TP, zatwierdził - na podstawie wyników pracy Komisji Konkursowej – listę 100 Wniosków Pełnych, które wygrały konkurs grantowy, stając się finalistami II edycji. Gimnazjum w Budziszowie Wielkim jest jednym spośród dziewięciu gimnazjów z terenu całego kraju, które zostało laureatem programu. Zgodnie z jego założeniami, przy gimnazjum, powstała tzw. Grupa Działania, w skład której wchodzą: dyrektor i niektórzy nauczyciele pracujący w gimnazjum, wójt Gminy Wądroże Wielkie, pracownicy UG oraz GCI. Grupa Działania wpierana jest ponadto przez przedstawicieli instytucji partnerskich zaangażowanych w realizację projektu, a mianowicie: Ochotniczą Straż Pożarną w Budziszowie Wielkim, przedstawicieli „Nowej Gazety Jaworskiej”, Rady Rodziców, Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oraz wolontariuszy. Misją programu jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabych ekonomicznie oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi (Internet), nowoczesną edukację oraz aktywizację mieszkańców polskiej wsi. Projekt szkoły związany jest z obszarem „Edukacja i rozwój”. W swoich założeniach zakłada stworzenie przez jego uczestników „Multimedialnego Przewodnika po Gminie Wądroże Wielkie z uwzględnieniem jej walorów przyrodniczych i architektonicznych”, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów dziennikarskich oraz zajęć multimedialnych. Obok pozyskanych środków finansowych na organizację w/w zajęć, szkoła, w ramach tych projektów, wzbogaciła również swoją bibliotekę oraz bazę w nowoczesny sprzęt multimedialny, a mianowicie: kamery cyfrowe, laptopa, dyktafon, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.
   Realizacja dodatkowych zajęć rozpocznie się w drugiej połowie września 2007 roku i trwać będzie do końca marca 2008 roku. Osobą koordynującą oba projekty jest p. Anna Lachmirowicz.

Anna Lachmirowicz.
dodano: 11.09.2007

 Wyświetleń: 10222    Wydrukuj stronę    Na górę      | wstecz